Hämta serverloggar

Serverloggar visar när systemet registrerar ett serveranrop till en journal. Detta kan innebära att en användare har läst journalen men kan också bero på andra skäl. (Om du vill se hur länge en journalläsning pågick, använd Besöksloggar. Läs mer om Besöksloggar här.)

Hur du hittar en användares serverlogg 

  1. Gå till Din organisation. Klicka på fliken Organisationsöversikt och välj sedan Användare.
  2. Klicka på Hämta loggar-knappen i knappraden. Det går också att klicka på funktionshanteringsmenyn v  längst till höger på användarens rad. Välj sedan Visa loggar, därefter Serverloggar.

Serverloggar innehåller följande information

  • Tidpunkt
  • Objekt
  • Info om enhet och eventuell grupp
  • Åtkomst

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan