Hämta besökslogg

Hur du hittar användares besökslogg

 1. Gå till Din organisation. Klicka på fliken Organisationsöversikt och välj sedan Användare.
 2. Klicka på Hämta loggar-knappen i knappraden. Det går också att klicka på hanteringsmenyn v längst till höger på användarens rad och välj Visa loggar.
 3. Välj Besöksloggar.

Besöksloggar innehåller följande information

 • Besök börjar
 • Besök slutar
 • Användare
 • Elev/patient
 • Skola/mottagning
 • Om journalen vid besökstillfället låg på en av användarens utvalda enheter
 • Kolumnen Skyddad markeras om patienten vid besökstillfället hade skyddade personuppgifter (gäller från och med 2017-12-15)
 • Varifrån användaren besökt journalen (IP-adress). (gäller fr.o.m 2020-03-26)
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan