Hämta besökslogg

För att se en användares besökslogg gör du så här:

  1. Gå till din organisationssida, klicka på fliken Organisationsöversikt och välja sedan Användare.
  2. Klicka på Hämta loggar knappen i knappraden, alternativt klicka på hanteringsmenyn längst till höger på användarens rad och välj Visa loggar.
  3. Välj Besöksloggar.

Besöksloggar innehåller följande information:

  • Besök börjar
  • Besök slutar
  • Användare
  • Elev/patient
  • Skola/mottagning
  • Om journalen vid besökstillfället låg på en av användarens utvalda enheter
  • I kolumnen Skyddad markeras om patienten vid besökstillfället hade skyddade personuppgifter (gäller fr o m 2017-12-15)
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk