Dubbletter i Prorenata Journal

Prorenata Journal identifierar en möjlig dubblettjournal i organisationen med 

  1. Samma personnummer  
    eller
  2. Samma födelsedatum + förnamn/efternamn

Om systemet hittar en dubblett visas en varning på elevöversikten/patientöversikten.  Varningen visas för alla användare som har tillgång till eleven/patienten. (Du behöver ha tillgång till båda enheterna som eleven finns på för att kunna se att det finns en dubblett.)
Ska_rmavbild_2020-02-07_kl._13.18.32.png

Hopslagning av dubblettjournal kan göras av användare med administratörsrättigheter i systemet. 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan