Dubbletter

Om ProReNata identifierar en möjlig dubblettjournal i organisationen med;

  1. Samma personnummer  ELLER
  2. Samma födelsedatum + förnamn/efternamn

visas en varning på Patientöversikt/Elevöversikt.  Varningen visas för alla användare som har tillgång till eleven/patienten.

Ska_rmavbild_2017-06-05_kl._11.00.15.png

Hopslagning av dubblettjournal kan göras av användare med administratörsrättigheter i systemet. 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk