Hantera organisationens YubiKey-nycklar

För att kunna koppla en YubiKey krävs det att du är minst underadministratör för din organisation. Om du inte är det, men vill bli det, kontakta en administratör eller din produktägare, om du själv är administratör eller produktägare, kontakta ProReNata på support@prorenata.se.

YubiKeySearch.png

Registrera ny YubiKey- nyckel

 1. Gå till Din organisation och välj Organisationsöversikt in knappraden.
 2. Klicka på Registrera ny YubiKey-nyckel.
 3. Sätt i YubiKey-nyckeln i en USB-port och kontrollera att pekaren är placerad i rutan Nyckelkod.
 4. Tryck på YubiKeyens knapp som lyser grönt för att generera en nyckelkod. Nyckelkod kommer att genereras och dialogrutan försvinner. 

Redigera YubiKey- nyckel

 1. Gå till Organisationsöversikt och välj sedan YubiKeys.
 2. Klicka på hanteringsmenyn för nyckeln som du vill redigera.
 3. I dialogrutan som dyker upp kan du generera en ny nyckelkod, koppla YubiKey-nyckeln till en användare eller avaktivera YubiKey-nyckeln.
 4. Klicka på Spara.

Alternativt kan du välja Koppla till användare i hanteringsmenyn för att koppla nyckeln till en användare, välj Frikoppla nyckeln för att avkoppla YubiKey från en användare (utan att koppla nyckeln till en annan användare) eller klicka på Avaktivera/Aktivera-knappen för att avaktivera/aktivera nyckeln. Var observant på att inaktiva nycklar kan ej användas för inloggningen. 

Sök på YubiKey- nyckel

För att öppna sökfunktionen av YubiKey nycklar så klickar du på Sök i knappraden. Då visas de fält där du kan göra olika sökningar, sorteringar eller filtreringar.

Du kan söka på:

 • Nyckelnummer genom att t.ex. skriva in "73" och då få upp alla YubiKeys som innehåller sifferkombinationen 73. 
 • Användare genom att t.ex. skriva in "An" och få upp alla användare som innehåller "an" i namnet (både för- och efternamn)

Du kan sortera på:

 • Nyckelnummer genom att klicka på ↕ och då sortera numren i stigande/fallande ordning
 • Användare genom att klicka på  och då sortera användarna i bokstavsordning (Efternamn) i stigande/fallande ordning
 • Användarstatus genom att klicka på ↕  och då sortera efter användarstatus.
 • YubiKeystatus genom att klicka på ↕ och då sortera efter status på nyckeln (aktiv/inaktiv)

Du kan filtrera på:

 • Användarstatus och enbart visa användare med status: inloggad, ej inloggad eller låst.
 • YubiKeystatus och enbart visa nycklar med status: aktiv eller inaktiv. 

Ta bort YubiKey- nyckel 

 1. Gå till Organisationsöversikt och välj sedan YubiKeys.
 2. Klicka på hanteringsmenyn för nyckeln som du vill ta bort och välj Ta bort YubiKey-nyckel.
 3. Bekräfta genom att klicka på Ja, ta bort YubiKey-nyckel.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk