Hämta händelseloggar

För att se en användares aktivitet i journalen finns en Händelselogg.

För att hitta användarens händelselogg gör du så här:

 1. Gå till din organisationssida, klicka på fliken Organisationsöversikt och välja sedan Användare.
 2. Klicka på Hämta loggar knappen i knappraden, alternativt klicka på hanteringsmenyn längst till höger på användarens rad och välj Hämta loggar.
 3. Välj Händelselogg.

Händelseloggar innehåller följande information:

 • Skapande av anteckning
 • Signering av anteckning
 • Strykning av anteckning
 • Borttagning av signerad anteckning
 • Borttagning av osignerad anteckning
 • Utskrift av anteckning
 • Utskrift av journal
 • Utskrift av elev/patientöversikt
 • Läsning av ej tilldelad enhet
 • Läsning av externt meddelande
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan