Hämta händelseloggar

En användares aktivitet i journalen registreras i en Händelselogg.

Hur du hittar användarens händelselogg 

 1. Gå till din organisationssida, klicka på fliken Organisationsöversikt och välj sedan Användare.
 2. Klicka på Hämta loggar-knappen i knappraden, alternativt klicka på hanteringsmenyn v längst till höger på användarens rad och välj Visa loggar.
 3. Välj Händelselogg.

Händelseloggar innehåller följande information

 • Skapande av anteckning
 • Signering av anteckning
 • Strykning av anteckning
 • Borttagning av signerad anteckning
 • Borttagning av osignerad anteckning
 • Borttagning av externt meddelande
 • Utskrift av anteckning
 • Utskrift av journal
 • Utskrift av elev/patientöversikt
 • Läsning av ej tilldelad enhet
 • Läsning av externt meddelande
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan