Hämta händelseloggar

För att se en användares aktivitet i journalen finns en Händelselogg.

För att hitta användarens händelselogg gör du så här:

  1. Gå till din organisationssida, klicka på fliken Organisationsöversikt och välja sedan Användare.
  2. Klicka på Hämta loggar knappen i knappraden, alternativt klicka på hanteringsmenyn längst till höger på användarens rad och välj Hämta loggar.
  3. Välj Händelselogg.

Händelseloggar innehåller följande information om händelsen:

  • Skapande av anteckning
  • Signering av anteckning
  • Strykning av anteckning
  • Utskrift av anteckning
  • Utskrift av journal
  • Utskrift av elev/patientöversikt
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk