Hämta inloggningsloggar

För att se en användares in- och utloggningar finns en Inloggningslogg. Inloggningsloggar visar när en användare loggat in, när någon försökt logga in som en användare men misslyckats och när en användare manuellt loggat ut.

Inloggningsloggen visar

  • Tid in
  • Tid ut
  • Status
  • Inloggningssätt (metod)

Hur du hittar användarens inloggningslogg 

  1. Gå till din organisationssida. Klicka på fliken Organisationsöversikt och välj sedan Användare.
  2. Klicka på Hämta loggar-knappen i knappraden. Skriv in namnet på användaren eller välj i listan.
  3. Välj från och till datum samt från och till klockslag (den period du vill titta på för inloggningsloggen). Klicka på Ok.
  4. Det går också att klicka på  funktionshanteringsmenyn v vid användarens namn till höger. Välj Visa loggar.
  5. Välj Inloggningslogg. Fyll i de datum och klockslag för den period du vill titta på. Klicka på Ok.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan