Hämta inloggningsloggar

För att se en användares in- och utloggningar finns en Inloggningslogg. Denna visar följande:

  • Tid in
  • Tid ut
  • Status
  • Inloggningssätt

För att hitta användarens inloggningslogg gör du så här:

  1. Gå till din organisationssida, klicka på fliken Organisationsöversikt och välja sedan Användare.
  2. Klicka på Hämta loggar knappen i knappraden, alternativt klicka på hanteringsmenyn längst till höger på användarens rad och välj Hämta loggar.
  3. Välj Inloggningslogg.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk