Textredigeringsverktyget

För att redigera en text i Prorenata Journal finns ett textredigeringsverktyg tillgängligt. Textredigeraren visas i anslutning till en anteckningsrad (ej korttext).

Verktyget finns utfällbart till höger om raden genom en knapp vid sidan av textfältet. 
Ska_rmavbild_2020-02-07_kl._13.21.12.png

Följande funktioner finns tillgängliga i redigeringsverktyget:

Fetstil av text

Ska_rmavbild_2017-03-19_kl._09.51.01.png 

Kursiv text

Ska_rmavbild_2017-03-19_kl._09.51.01.png 

Överstruken text

Ska_rmavbild_2017-03-19_kl._09.51.01.png 

Understruken text

Ska_rmavbild_2017-03-19_kl._09.51.01.png 

Infoga eller radera länk till annan webbsida

Ska_rmavbild_2017-03-19_kl._09.51.01.png 

Fyll i information om den sida du vill länka till och välj om sidan ska öppnas i nytt fönster.

Ska_rmavbild_2017-03-19_kl._10.08.57.png

Infoga punktlista

Ska_rmavbild_2017-03-19_kl._09.50.43.png

Infoga numrerad lista

Ska_rmavbild_2017-03-19_kl._09.50.43.png

Öka samt minska indentering (indrag)

Ska_rmavbild_2017-03-19_kl._09.50.43.png

Rensa formatering av text

Ska_rmavbild_2017-03-19_kl._09.50.43.png

 

Radbrytning och nytt stycke
Det går att skapa ett nytt stycke och radbrytningar i textredigeringsverktyget. En “mjuk” radbrytning görs med tangenterna Shift+Enter. Om du vill skapa ett nytt stycke klickar du på Enter (endast).

 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan