Uttalshjälp av namn

I Prorenata Journal finns möjlighet att få hjälp med uttal av namn. Möjligheten är tillgänglig för patienten/elevens namn såväl som vårdnadshavare/kontaktpersons namn. Funktionen är en inköpt tjänst från NameShouts och om uttalshjälp saknas för ett specifikt namn finns möjlighet att skicka in önskemål direkt till NameShouts. Här finner ni tillgängliga språk: https://www.nameshouts.com/

Hur du får hjälp med uttal av namn 

  1. Gå till patientens/elevens översiktssida.
  2. För muspekaren till för- eller efternamn. När musen står på ett namn visas symbolen speaker-volume.png direkt till höger om namnet.
    Ska_rmavbild_2020-02-10_kl._18.01.49.png
  3. Klicka på namnet och en dialogruta öppnas.
  4. I dialogrutan ser du de språk där uttalsförslag finns tillgängligt, t.ex. Uttala på Svenska.
  5. Klicka på namnet och lyssna.

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan