Elektroniska remisser via LabPortalen

Det är möjligt att skicka elektronisk labb-, röntgen- samt fyslabbremiss från Prorenata Journal via LabPortalen. Klicka här för att se vilka labb som är anslutna till LabPortalen.

För att koppla på denna tjänst behöver vi mer information från er, vänligen kontakta supporten via email support@prorenata.se eller på telefon 010-330 06 70 för beställning av tjänsten.

När tjänsten är påkopplad är arbetsflödet enligt följande:

Patientvy

Gå in på den patient/elev labbeställningen avser. 

För att beställa labbprover klicka på ikonen för LabPortalen:

Ska_rmavbild_2020-02-11_kl._16.06.00.png                    

Klicka på knappen Skapa remiss uppe till höger i bild:  

Ska_rmavbild_2019-11-01_kl._14.39.52.png   

Remissblanketten öppnas för det laboratorium du valt att använda.

Ska_rmavbild_2017-03-29_kl._14.55.50.png

Ordinera de analyser du önskar, klicka på Spara nere till vänster och Skicka sedan om du är färdig med din ordination. 

Obs! För patienter som inte har svenskt personnummer så måste man kontrollera med det laboratorium som man vill skicka remissen till om de kan hantera detta. 

 

Administrera 

Du kan som användare skapa dina personliga grupperingar av labbanalyser som du använder ofta. Detta görs på följande sätt:

Hämta en remiss för att beställa analys. Klicka på fliken Grupper och Administrera

Ska_rmavbild_2017-04-05_kl._14.15.05.png

Klicka på knappen Skapa ny grupp. Ge gruppen ett namn och välj därefter in de analyser som ska ingå i din grupp. Som användare kan du skapa dina personliga grupper, för att skapa grupper på organisationsnivå krävs administratörsrättigheter. 

Ska_rmavbild_2017-04-05_kl._14.19.59.png

Sök upp de analyser du vill ska ingå i din grupp och välj därefter att spara. 

Ska_rmavbild_2017-04-05_kl._14.22.58.png

Ordinera egna grupper

Klicka på fliken Grupper och den grupp du vill ordinera - t.ex. ÖLI. Du kan antingen ordinera samtliga analyser i gruppen eller välja ut vilka som ska ingå. 

 

På patientöversikten i LabPortalen visas följande flikar:

Ska_rmavbild_2017-03-29_kl._15.26.15.png

Provtagningar

Här visas alla remisser som är skapade på patienten men som ännu ej är ivägskickade till mottagaren. (På enheter med eget lab används denna vy av labbpersonalen för att se vilka remisser som ännu ej är provtagna på patienten).

Skickade obesvarade labremisser

Här visas alla patientens remisser som är skickade till mottagaren men där det ännu ej kommit in något svar.

Analyssvar

Här visas samtliga labbsvar som finns på patienten. Varje svar går att öppna upp genom att användaren klickar på datumet för valt svar och när svaret har öppnats så kan användaren signera svaret, skriva ut svaret eller byta ansvarig för svaret.

Om mottagningen har gjort en egen sorteringslista för inkomna analyssvar kommer analyssvaren visas i den ordningen. Är ingen egen sortering gjord kommer analyserna visas i bokstavsordning från A till Ö.

Röntgen och fysiologi

Här visas samtliga remisser och svar gällande röntgen och fysiologi. Remisserna som visas är dels sparade remisser som inte är ivägskickade till mottagaren ännu, dels remisser som skickats till mottagaren men där svar ännu ej inkommit. För att titta på en remiss eller ett svar klickar du på knappen Visa. Om du snabbt vill se vilka undersökningar remissen/svaret innehåller klickar du på pilen längst ut till vänster.

Filtrering

På patientöversikten under Analyssvar så finns det en funktion för att filtrera analyssvar, det vill säga göra ett urval på de analyssvar som inkommit på patienten. När användaren gjort en filtrering visas ett varningsmeddelande upp på skärmen att innehållet är filtrerat så att ingen information missas.

Övrig funktionalitet på patientöversikten

På patientöversikten finns det möjlighet att registrera svar på lokala analyser utan föregående remiss, skriva ut patientens alla analyssvar (t.ex. för att bifoga en remiss) samt skapa elektroniska remisser.

Organisationsvy

För att gå till organisationens vy i LabPortalen, klicka på knappen på din hemsida:

Ska_rmavbild_2020-02-11_kl._16.10.57.png  

Här återfinns organisationens samtliga remisser fördelat på:

  • Inkommande svar - Visar organisationens samtliga inkommande svar med möjlighet att filtrera utifrån vad man önskar se. 
  • Utgående remisser - visar skickade, obesvarade remisser samt sparade remisser som ännu ej skickats.
  • Svar som ska kopplas visar en översikt över inkommande svar som inte kunde tilldelas till en elev/patient och måste kontrolleras manuellt (visas endast om det finns okopplade svar).

Obs! Börja alltid med att gå igenom Svar som ska kopplas och koppla till rätt patient/elev 

Avvikande svar

Kemisvar som inkommer till LabPortalen med en avvikandemarkering (det vill säga svaret ligger utanför referensintervall) visas med ett rött utropstecken vid svaret. Det finns möjlighet att filtrera så att enbart svar med avvikandemarkering visas, denna filtrering görs i drop-down listan som heter Visa alla svar.

 

Listor & Tabeller

Okopplade LabPortalen-notifieringar

Via Listor & Tabeller kan du som är administratör se Okopplade LabPortalen-notifieringar. Här visas notifieringar som inte har kunnat kopplas till användare, dessa måste kontrolleras och kopplas manuellt till användare.

Ska_rmavbild_2020-02-11_kl._16.21.25.png

Klicka på Koppla notifiering

 Ska_rmavbild_2020-02-11_kl._16.17.59.png


Här kan du klicka på Visa rapport, LabPortalens rapport öppnas och där kan du se vilken användare den avser. 

Välj sedan den användare du vill koppa till och klicka på Koppla användare.

Klicka Uppdatera på listan för att uppdatera resultatet, den okopplade notifieringen ska då ha försvunnit från listan. 

 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan