Sök i journalen

Hur du söker i journalen

  1. Gå till journalen.
  2. Klicka på knappen Sök i knappraden. 

Ska_rmavbild_2020-02-07_kl._12.59.16.png

En filtreringsruta öppnas.

Ska_rmavbild_2020-02-07_kl._13.00.02.png

3. Fyll i de sökkriterier du vill söka på (se nedan). Klicka på Mer för att filtrera sökningen på datum (Från och med ->Till och med). Sökningen genomförs och resultat visas på sidan.
Ska_rmavbild_2020-02-07_kl._13.00.34.png

4. För att återställa sökningen klickar du på knappen Sök i knappraden igen. 

 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan