Sök i journalen

När du vill söka i journalen, gör du så här:

  1. Gå till journalen.
  2. Klicka på knappen Sök i knappraden. En filtrerings-ruta dyker upp.
  3. Fyll i de sökkriterier du vill söka på (se nedan). Klicka på Mer för att filtrera sökningen på datum (Från och med ->Till och med) Sökning genomförs och resultat visas på sidan.
  4. För att återställa sökningen klickar du igen på knappen Sök i knappraden. 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk