Sök i journalen

Hur du söker i journalen

  1. Gå till journalen.
  2. Klicka på knappen Sök i knappraden. En filtrerings-ruta öppnas.

So_k1.png

 

So_k2.png

3. 
Fyll i de sökkriterier du vill söka på (se nedan). Klicka på Mer för att filtrera sökningen på datum (Från och med ->Till och med). Sökningen genomförs och resultat visas på sidan.

So_k3.png

4. För att återställa sökningen klickar du på knappen Sök i knappraden igen. 

 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan